บริษัท อามันนา จำกัด

ยางกันซึม (Rubber Water Stop)

฿0.00
ยางกันซึม ( Rubber Water Stop )
  • หมวดหมู่ : ยางกันซึม, Rubber Water Stop
  • รหัสสินค้า : 000006

รายละเอียดสินค้า ยางกันซึม (Rubber Water Stop)

ยางกันซึม RUBBER WATER STOP

เป็นแถบยางสำหรับเชื่อมต่อของคอนกรีต เช่น การก่อสร้างตึกสูงๆ ที่มีห้องใต้ดิน หรือ

สร้างสระน้ำ บ่อเก็บน้ำ ทั้งที่อยู่ใต้ดิน หรืออยู่บนดินหรืออยู่บนยอดตึกสูงๆ แถบยางกัน

ซึมจะเป็นตัวกันน้ำซึมได้เป็นอย่างดี เพราะการหล่อปูนเราไม่สามารถจะหล่อให้เสร็จ

ภายในวันเดียวได้ ฉะนั้นการหล่อปูนจึงจำเป็นต้องใช้แถบยางกันซึม เพื่อกันไม่ให้น้ำซึม

ตรงช่วงรอยต่อ ไม่ว่าจะเป็นพื้นกับกำแพง หรือช่วงคานกับกำแพง เพื่อป้องกันมิให้เกิด

ปัญหาภายหลังเมื่อก่อสร้างเสร็จแล้ว แก้ปัญหาการรั่วซึมในโครงสร้างคอนกรีตที่มีการ

เทหล่อต่างเวลากัน มีผลทำให้เนื้อคอนกรีตไม่สามารถสมานเป็นเนื้อเดียวกันได้ ซึ่ง

เป็นช่องว่างที่น้ำสามารถใหลซึมผ่านได้ และการยืดหรือหดของโครงสร้างคอนกรีตอัน

เนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนของอุณหภูมิ การบิด หรือการเคลื่อนตัวของโครงสร้าง เป็น

อีกสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดการแตกร้าวได้ เช่น ระหว่างพื้นกับกำแพง พื้นกับคอนกรีต

หรือกำแพงกับคาน เพื่อป้องกันการซึมผ่านของน้ำในงานก่อสร้างห้องใต้ดิน คาน

สะพาน บ่อเก็บน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย คลองส่งน้ำ เขื่อนคอนกรีต และงานคอนกรีตสำหรับ

กับเก็บน้ำทุกชนิด 

มีขนาดความกว้างตั้งแต่ 4" - 12" ความยาวต่อม้วน 20 เมตร และ 25 เมตร ขนาดความ

กว้างของยางที่จะนำไปใช้กับงานนั้นกำหนดไว้ว่าความกว้างของแถบยางกันซึมจะต้อง

ไม่กว้างกว่าความหนาของพื้นคอนกรีต เช่น คอนกรีตหนา 9" ควรเลือกใช้แถบยางกัน

ซึมที่มีความกว้าง 6" หรือ 8" 

การเลือกใช้ยางกั้นน้ำ Rubber Water Stop

มีให้เลือกใช้ได้หลายแบบ หลายขนาดตามความเหมาะสมของงาน ตัวอาคาร สระว่าย

น้ำ เป็นต้น

1. มีปุ่มหัวท้ายตรงกลางเรียบ หรือเรียกว่าแบบ TYPE C แบบนี้เหมาะสำหรับการใช้งาน

ที่มีการขยายตัวน้อย

2. แบบมีปุ่มหัวท้าย และตรงกลางมีรู หรือเรียกว่า TYPE A และแบบ TYPE B แบบนี้จะ

มีความยืดหยุ่นตัวได้มาก เหมาะจะนำไปใช้กับงานที่มีการขยายตัวมากๆ ได้เป็นอย่างดี

 

ขื่อสินค้า ความหนา ขนาด TYPE
mm. ปุ่ม
รับเบอร์วอเตอร์สต๊อป4" 5 4นิ้ว2ปุ่ม 4นิ้ว3ปุ่ม CC B
9.5 C -
รับเบอร์วอเตอร์สต๊อป6" 5 6นิ้ว2ปุ่ม 6นิ้ว3ปุ่ม CC BB
9.5 C B
รับเบอร์วอเตอร์สต๊อป8" 5 8นิ้ว2ปุ่ม 8นิ้ว3ปุ่ม CC AA
9.5 C A
รับเบอร์วอเตอร์สต๊อป9" 5 9นิ้ว2ปุ่ม 9นิ้ว3ปุ่ม CC AA
9.5 C A
รับเบอร์วอเตอร์สต๊อป10" 5 10นิ้ว2ปุ่ม 10นิ้ว3ปุ่ม CC AA
9.5 C A
รับเบอร์วอเตอร์สต๊อป12" 5 12นิ้ว2ปุ่ม 12นิ้ว3ปุ่ม CC AA
9.5 C A